VerkostokumppanuusKalPan kumppaniverkoston mukana ovat maakunnan merkittävimmät yritykset. KalPa on vuosien kovalla työllä yhteistyössä kumppaniverkostonsa kanssa muuttanut perinteistä käsitystä urheilusponsoroinnista laajemmin talousaluetta hyödyttäväksi yhteistyöksi.

Noin 200 yrityksen verkostossa on valtava potentiaali, jota verkostoon kuuluvat yritykset voivat käyttää oman liiketoimintansa ja samalla maakunnan hyväksi. KalPan monipuolinen ja eri toimialojen edustajista koostuva kumppaniverkosto pystyy yhdessä varmistamaan, että alueen vetovoima ja kiinnostavuus kasvaa. 

Tehdään yhdessä oikeasti yhteistyötä ja saatetaan Savo nousuun!


”Viime kaudella KalPan yritteliäisyys näkyi energisenä pelinä. Samaa yritteliäisyyttä ja yhdessä pelaamista tarvitsemme myös yritysmaailmassa varsinkin nyt, kun eletään haastavia aikoja.
Meille verkostokumppanuus edustaa konkreettista tapaa tehdä asioita yhdessä. Kumppanuuden kautta pystymme yhdessä hyödyntämään Savon alueen yritysten palveluita sekä samalla kehittämään omaa toimintaamme.

Yhdessä pystymme vaikuttamaan tulevaisuuteen ja Savon alueen kehittymiseen!”


Eric Valta, toimitusjohtaja Data Group Kuopio

Verkostokumppanien extranet

Site in English